Liên hệ

Website : Sntv.vn - Kênh tri thức cho người Việt
Người đại diện: Nguyễn Duy Quang
Địa chỉ : 13 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Gmail : KenhSntv.vn@gmail.com
Điện thoại : 0938 137 131
Mã Zip: 700000